Пройдіть тест і отримаєте миттєвий результат ваших знань англійської мови
Ваш приблизний рівень англійської мови
(знання граматики і словниковий запас) -

Правильних відповідей

Тест на рівень володіння англійською мовою

1My favorite color _____ green.
2We get up _____ 7 o’clock
3There is _____ milk in the fridge.
4Are you _____ Italy?
5London is the _____ of England.
6Last Sunday I _____ football with my friends.
7This is _____ film I have ever seen.
8_____ I have a ticket to London?
9How _____ friends do you have?
10Excuse me, _____ my hat.
11_____ elephants are very beautiful animals.
12How about going to the cinema? _____
13She is a woman _____ helped me with a job.
14They _____ me they would come the next day.
15I hate _____ up early in the morning.
16If I were you, I _____ buy this car.
17He didn’t go to school, _____
18It’s not a good idea to leave electrical appliance _____ standby.
19When I want to relax I put my feet _____
20They are usually punished for _____ a teacher.
21I _____ her since we were teenagers.
22_____ we came, train had already departed.
23I remember _____ him at work and he was tired.
24You _____ Jack in the gym, because he had gone to France.
25I was frustrated at not having news _____ the interview I had had before.

Beginner.Його називають ще початковим. Це рівень знань учня, який починає вивчення англійської з нуля. На цьому рівні вивчають алфавіт, початкову граматику і елементарну лексику, особливості вимови звуків. Ваш словниковий запас становить близько 500 слів і фраз.

Elementary.Цей рівень передбачає, що ви можете обговорити англійською елементарні теми. Ви можете висловити свої думки в типових щоденних ситуаціях. Також можете розповісти про себе, розумієте прості тексти англійською, вивіски і нескладний контент. Володієте базовими знаннями граматики. Словниковий запас становить від 1000 до 1500 слів. Цей рівень ще називають рівнем «необхідний мінімум».

Pre-Intermediate.Володарі знань англійської на цьому рівні орієнтуються в стандартних поняттях, але і не губляться в нових темах, а також вміють підтримати нетривалу розмову в "незвичайною" ситуації. Ви розумієте досить складні тексти, такі як журнальні або газетні статті, туристичні путівники. Ваш словниковий запас близько 2000 слів і фраз.

Intermediate.Цей рівень передбачає те, що ви з невеликими труднощами розумієте повсякденну мову носіїв мови, а також спілкуєтеся з ними. Його ще називають «середнім». З таким рівнем знань можете вести дружню або ділову переписку англійською, читати адаптовану літературу і без особливих труднощів дивитися фільми англійською з субтитрами. У вас хороший словниковий запас, близько 3000 слів, але ви не завжди впевнено їм користуєтеся.

Upper-Intermediate.Такий рівень називають "вище середнього". Ви дуже добре розумієте розмовну мову і спілкуєтеся англійською мовою на широке коло тем без підготовки. Цей рівень передбачає можливість читати неадаптовану літературу і розуміти складний контент англійською. Ваш словниковий запас становить 3500-4000 слів і фраз. Ви володієте складними граматичними конструкціями, але іноді допускаєте лексичні і граматичні помилки.

Advanced.Це просунутий рівень володіння мовою. Ви можете спілкуватися на будь-які, навіть найскладніші теми, розуміти складні тексти і без втрати сенсу переказувати англомовний контент або чужу мову, хоча іноді вам і доводиться вдаватися до допомоги субтитрів при перегляді фільмів. Ваш словниковий запас може досягати 6000 слів і фраз. Ви знаєте велику кількість ідіом, стійких виразів, скорочень. У розмові ви використовуєте складні граматичні конструкції, оперуєте всіма порами.

Якщо ви хочете пройти більш поглиблене тестування рівня вашого англійської, а саме: сприйняття англійської на слух, вашого розмовної англійської, пропонуємо пройти безкоштовне заняття з одним з методистів нашої школи.